Valprocess och stadgar

Valprocess
Senioruniversitetets styrelse består av elva ledamöter, som väljs vid föreningens årsmöte i februari. Styrelsen väljs efter förslag av valberedningen, som består av en extern medlem som tillsammans med styrelsen föreslår nya medlemmar. Valberedningen tar kontakt och talar med kandidaterna i förväg och målet är att få en så balanserad könsfördelning som möjligt.

Ordförande väljs på årsmötet för en ettårsperiod och övriga ledamöter väljs för två år. Inom styrelsen utses sedan vid ett konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen träffas och har möte var fjortonde dag. Detta kan ses som ofta men med tanke på SUV:s omfattande verksamhet är det nödvändigt med så täta styrelsemöten.

Stadgar
Stadgar antagna vid årsmöte 2023-02-07, läs mer

Vill du sitta i styrelsen? Kontakta Ingrid Stålne, ordförande i styrelsen, ingrid.stalne@suvxo.se.