Styrelsen

Ordföranden har ordet

Jag vill börja med att tacka er alla. Dels för att ni har valt att vara kvar som medlemmar trots pandemier, vi är nu cirka 2000 medlemmar. Dels för att ni kommit på våra begivenheter. Föreläsningarna och månadsmötena har pendlat mellan 100 och 350 besökare. Cirklarna har varit i stort sett fullbokade liksom studiebesöken. Resan till Malmö, Sound of Music blev en höjdare. Övriga resor blir säkert lika lyckade.

Vi har nu en nästan helt nyvald styrelse som ser fram emot att få hitta nya, spännande programutbud. Vi tar gärna emot tips och förslag från er medlemmar. Den 17 maj packar och skickar vi ut höstens program. Den 30 maj klockan 08:00 kan ni börja anmala er till höstens aktiviteter.

Infor hösten kommer vi att införa ett nytt digitalt program ( CogWork ) som vi hoppas mycket på. Vi tror det skall bli lättare att anmäla sig, betala, ja rent allmänt mera användarvänligt. Vi har också bytt loggan, vilket ni kommer att se från och med i häst.

Med dessa ord önskar vi i styrelsen alla medlemmar en riktigt trevlig sommar.

Sigvard Jakobsson

Sigvard Jakobsson

Styrelsen

Sigvard Jacobsson
Ordförande
sigvard.jakobsson@suvxo.se
Ingrid W Stålne
Vice Ordförande
ingrid.stalne@suvxo.se
Gisela Mattisson
Sekreterare
gisela.mattinsson@suvxo.se
Ulla Svensson
Kassör
ulla.svensson@suvxo.se
Britt-Marie Palrén
Ledamot
britt-marie.palren@suvxo.se
Paul Löfgren
Ledamot
paul.lofgren@suvxo.se
Christina Magnéli
Ledamot
christina.magneli@suvxo.se
Gunilla Balutia
Ledamot
gunilla.balutia@suvxo.se
Benny Johansson
Ledamot
benny.johansson@suvxo.se
Ronnie Dovskog
Ledamot
ronnie.dovskog@suvxo.se
Gunnel Holmér
Ledamot
gunnel.holmer@suvxo.se