Styrelsen

Ordförande har ordet

Styrelsen presenterar här programmet för vårterminen 2023.
Många medlemmar känner säkert igen sig i vårens program. Det är som vanligt en blandning av föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor med olika inriktning. Vår förhoppning är att både nya och gamla medlemmar ska hitta något som är intressant.

Som vanligt tar vi naturligtvis gärna emot tips och idéer om föreläsare och andra programpunkter. De sparas och blir underlag inför kommande års programplanering.

Hemsidan
Vi jobbar hela tiden med vår hemsida där ni kan få aktuell information och eventuella programändringar. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att regelbundet besöka SUV:s hemsida med adress www.suvxo.se

Facebook
Senioruniversitetet finns på Facebook. Sidan har för närvarande ca 1 400 följare. Där kan man ta del av aktiviteter som ägt rum i bild och text. Följ oss gärna på Facebook för att få en inblick i vår verksamhet.

CogWork
Vi har nu bytt till ett nytt digitalt program som vi hoppas mycket på. Vi tror det blir mer användarvänligt för oss alla.

Festkonsert för våra medlemmar!
Den 26 mars, kl 15.00 har vi glädjen att bjuda våra medlemmar på en supermusikalisk totalupplevelse i världsklass med Stefan & Kim tillsammans med Växjö Stads Symfoniorkester. Läs mer på sid 19.

Med dessa ord tackar vi för en varm och innehållsrik höst. Vi hoppas på en lika bra uppslutning till vårens begivenheter. Vi vill också passa på att önska er en God jul och ett Gott nytt år och varmt välkomna tillbaka till våren.

Sigvard Jakobsson

Sigvard Jakobsson

Styrelsen

Sigvard Jakobsson
Ordförande
sigvard.jakobsson@suvxo.se
Ingrid W Stålne
Vice Ordförande
ingrid.stalne@suvxo.se
Gisela Mattisson
Sekreterare
gisela.mattisson@suvxo.se
Ulla Svensson
Kassör
ulla.svensson@suvxo.se
Britt-Marie Palrén
Ledamot
britt-marie.palren@suvxo.se
Paul Löfgren
Ledamot
paul.lofgren@suvxo.se
Christina Magnéli
Ledamot
christina.magneli@suvxo.se
Benny Johansson
Ledamot
benny.johansson@suvxo.se
Ronnie Dovskog
Ledamot
ronnie.dovskog@suvxo.se
Gunnel Holmér
Ledamot
gunnel.holmer@suvxo.se
Ann Yngvesson
Adjungerad
ann.yngvesson@suvxo.se