Styrelsen

Ordförande har ordet!

Senioruniversitetet, SUV, är en politiskt, fackligt och religiöst oberoende förening för seniorer, bildad 1991 i samverkan med Folkuniversitetet i Växjö.

Föreningen drivs av en styrelse bestående av elva ledamöter, som arbetar helt ideellt utan arvode.

Drivkraften hos ledamöterna är att ge Växjös seniorer en meningsfull fritid.

Verksamheten består av medlemssmöten, föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, resor samt konsert- och teaterbesök. Våra olika aktiviteter och föreläsare håller hög kvalitet. Förhoppningsvis kan alla hitta något av intresse i vårt program.

Aktiviteterna äger som regel rum dagtid och omfattar många skilda ämnesområden. Vi anlitar gärna egna medlemmar som cirkelledare och föredragshållare. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad.

Avgifter våren 2024
Medlemsavgiften, 300 kr, förereläsningsserierna, 300 kr för fem föreläsningar, studiecirklarna
500 kr. Vi har kunnat hålla våra avgifter på samma nivå under många år. På grund av ökade kostnader för lokaler, föreläsare m.m. har vi tvingats höja våra avgifter. Detta inte minst för att kunna hålla en fortsatt hög nivå på våra föreläsare.

Hemsidan
Håll dig alltid informerad om vad som är på gång genom att gå in på vår hemsida www.suvxo.se

Kontrollera gärna innan du ska gå på någon aktivitet att inget oförutsett har inträffat, t.ex. att föreläsaren har fått förhinder.

Facebook
Du kan även följa vår verksamhet på Facebook. Vi har för närvarande cirka 1 600 följare.

Ingrid Stålne

Styrelsen

Ingrid Stålne
Ordförande
ingrid.stalne@suvxo.se
Sigvard Jakobsson
Vice ordförande
sigvard.jakobsson@suvxo.se
Gisela Mattisson
Sekreterare
gisela.mattisson@suvxo.se
Ulla Svensson
Kassör
ulla.svensson@suvxo.se
Ronnie Dovskog
Ledamot
ronnie.dovskog@suvxo.se
Britt-Marie Svensson
Ledamot
brittmarie.svensson@suvxo.se
Christina Magnéli
Ledamot
christina.magneli@suvxo.se
Benny Johansson
Ledamot
benny.johansson@suvxo.se
Elisabeth Wernerson Johnson
Ledamot
elisabeth.wj@suvxo.se
Ann Yngvesson
Ledamot
ann.yngvesson@suvxo.se