Historik

I mars 1991 föddes en tanke hos Ewa Stina Erlandsson, före detta lärare som just gått i pension. Denna tanke växte till en idé om att det fanns ett behov av ett pensionärsuniversitet i Växjö. Under våren startades ett uppbyggnadsprogram där Folkuniversitetet i Växjö hjälpte till att lägga grunden för den kommande verksamheten. I september samma år startades Växjö Pensionärsuniversitet, namnet som föreningen hade till och med år 2002.

Mellan 2003 och 2016 var föreningens namn Pensionärsuniversitetet Växjö (PUV). Vid årsskiftet 2017 ändrades slutligen namnet till Senioruniversitetet Växjö, SUV.
Under åren har både medlemsantal och aktivitetsmängd ökat och vi har idag cirka 1 900 medlemmar.

Vill du veta mer om vår historia så ladda ner filen med vår jubiléumskatalog nedan.

Mer information om vår historia