Historik

I mars 1991 föddes en tanke hos Ewa Stina Erlandsson. Denna tanke växte till en idé om att det fanns ett behov av ett pensionärsuniversitet i Växjö. Under våren startades ett uppbyggnadsprogram där Folkuniversitetet i Växjö hjälpte till att lägga grunden för den kommande verksamheten.I september samma år startades Växjö Pensionärsuniversitet, namnet som föreningen hade till och med år 2002. Mottot blev “för seniorer – av seniorer” och kunskap, social gemenskap och aktiviteter stod i centrum. Efter en termin var de nästan 100 medlemmar.

Under åren har både medlemsantal och aktivitetsmängd ökat och styrelsen i föreningen har visat sin kraft och styrka. Mellan 2003 och 2016 var föreningens namn Pensionärsuniversitetet Växjö (PUV).

Från och med årsskiftet 2017 heter vi Senioruniversitetet Växjö (SUV) och omfattar idag ungefär 1 900 medlemmar.

Mer information om vår historia