Ny adress/GDPR

Ny adress/mejl?

Det är viktigt att uppgifterna i vårt medlemsregister är korrekta och att de uppdateras vid förändringar. Detta gäller speciellt vid anmälan till en ny aktivitet. Att om du som tidigare medlem anger uppgifter som inte finns i vårt medlemsregister när du anmäler dig till en aktivitet, så betraktas du som icke medlem. Det innebär att du får påslag för medlemsavgift på aktiviteter som kräver medlemskap.

Du kan själv ändra dina adressuppgifter genom att skapa ett konto på Mina Aktiviteter.

  1. Gå till sidan Öppna ett nytt användarkonto i Mina Aktiviteter för att skapa ett konto.
  2. Fyll i ditt förnamn och efternamn samt den e-post du har använt dig av för anmälan till aktiviteter och medlemskap.
  3. Du kommer därefter få ett e-postmeddelande från oss med länk för att skapa ett konto och där då får ange användarnamn och lösenord.
  4. Efter att du skapat ett konto kommer du vara inloggad till Mina Aktiviteter och på sidan Komplettera och korrigera personuppgifter, kan du som inloggad, uppdatera dina kontaktuppgifter.
  5. När du sparat de ändrade kontaktuppgifterna kan du logga ut genom att klicka på ditt namn ut uppe till höger och sedan välja att logga ut.
  6. Nästa gång du behöver logga in kan du göra det på Mina Aktiviteters första sida.

Om du behöver hjälp eller har frågor kan du skicka att skicka ett mejl till info@suvxo.se

Vår hantering av personuppgifter

Nya regler som skyddar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation).

Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Uppgifterna kommer att behandlas av registeransvarig inom styrelsen, cirkelledare och reseansvarig hos Senioruniversitetet Växjö samt Folkuniversitetet i samband med ansökan om bidrag.

Du har rätt att gratis och när som helst, efter skriftligt undertecknad begäran ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur vi behandlar dessa. Vi måste besvara dig inom en månad.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi har om dig. Om du meddelar oss att du inte samtycker till ovanstående villkor tolkar vi det som att du inte längre vill vara medlem.