GDPR/Dina Uppgifter

Nya regler som skyddar dina personuppgifterDen 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation).

Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Uppgifterna kommer att behandlas av registeransvarig inom styrelsen, cirkelledare och reseansvarig hos Senioruniversitetet Växjö samt Folkuniversitetet i samband med ansökan om bidrag.

Du har rätt att gratis och när som helst, efter skriftligt undertecknad begäran ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur vi behandlar dessa. Vi måste besvara dig inom en månad.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi har om dig. Om du meddelar oss att du inte samtycker till ovanstående villkor tolkar vi det som att du inte längre vill vara medlem.