Medlemskap

Medlemskap krävs för att delta SUV:s aktiviteter. Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar för närvarande 200 kr. Medlemsavgiften återbetalas inte.

I priset ingår fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad deltaga i studiecirklar, studiebesök, resor samt lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

När du anmäler dig till en aktivitet som icke-medlem kommer avgift för medlemskap skickas ut på samma faktura som anmälningsavgiften för aktiviteten. Du kan även bli medlem genom att klicka på knappen nedan.