Styrelsen informerar

Det har kommit lite klagomål på att det inte serveras kaffe med kaka till alla som besöker våra föreläsningsserie. Tyvärr är det så att det finns sittplatser till 250 personer som vill fika, vilket medför att vi måsta stoppa försäljning av kaffebiljetter vid denna gräns trots att vi kan ta in 450 åhörare.

Samma sak gäller med parkeringsplatser utanför kyrkan, dessa är begränsade och varken kyrkans personal eller vi i föreningen kan påverka detta. Vi rekommendera samåkning eller varför inte bussen som stannar utanför kyrkan på Ulriksbergspromenaden.

Föreläsningarna på månadsmöten är lite kortare för att ni som medlemmar ska kunna få lite information om vad som händer i föreningen.
Ni får även möjlighet att ställa frågor.
Alla månadsmöten är gratis och inkluderar gratis kaffe med tilltugg.

Vid inloggning behöver ni ett körkort eller idkort, ett ytterligare alternativ är följande:
Längst ner på kvittot du fått på mailen finns det fyra symboler. Om du trycker på den andra symbolen från vänster kommer det upp ett medlemskort som kan skrivas ut eller sparas på telefonen.

Tänk på att kontrollera dina uppgifter så att adress, telefonnummer samt mailadress stämmer.
I det nya systemet används inte medlemsnummer utan det är ditt namn som används.

Om du gör så kallad paranmälan ska var och en betala enligt utsänt betalningsinformation.
Då trilla inbetalningen in på rätt namn och aktivitet i systemet.

Styrelsen