Rutin vid incheckning till föreläsning

  • Du som inte vill ha kaffe går direkt till incheckningen och ”blippar” ditt körkort eller den streckkod som du fått från SUV. Längst ner på varje mail du får från oss hittar du olika symboler som du kan trycka på. Bakom en av dessa symboler finns din streckkod.
  • Du som vill ha kaffe ställer dig i kön för kaffebiljett och ”blippar” så att ditt kaffe räknas av från det belopp du betalat in. Du får en kaffebiljett som samlas in under kafferasten. Tänk på att det belopp du betalat in för kaffebiljetter är personligt och gäller bara dig själv. Du kan inte betala för din fru/man/vän. Om du inte satt in extra pengar för kaffe får du en faktura varje gång du “blippar” för kaffe. Varje swish kostar Senioruniversitetet 3 kr.
  • Gå vidare och ”blippa” in dig till föreläsningen.

Vi ber dig ha körkortet eller din streckkod redo när du kommer för att ”blippa”. Det underlättar både för dig själv och för alla andra.

Tack för din hjälp!