Platstillgångsinformation

Platstillgångsinformationen vid de olika aktiviteterna, dvs de runda ringarna vid INFO/BOKA som nu är gråmarkerade, visas inte förrän efter lottningen. Lottningen sker i början av januari.