Paranmälan

Om du gör en paranmälan till en aktivitet så tänk på att ändå betala enligt utsänd betalningsinformation. Detta för att inbetalningen ska kunna kopplas till rätt namn och aktivitet i systemet.