Toppbild Växjö övriga sidor

Valprocess och stadgar

ValprocessSenioruniversitetets styrelse består av elva ledamöter, som väljs vid föreningens årsmöte i februari. Styrelsen väljs efter förslag av valberedningen, som består av tre personer, och beslutas vid årsmötet. Valberedningen tar kontakt och talar med kandidaterna i förväg och målet är att få en så balanserad könsfördelning som möjligt.

Ordförande väljs på årsmötet för en ettårsperiod och övriga ledamöter väljs för två år. Inom styrelsen utses sedan vid ett konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen träffas och har möte var fjortonde dag. Detta kan ses som ofta men med tanke på SUV:s omfattning är det nödvändigt med så täta styrelsemöten.


Vill du sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen där följande personer ingår: Birgitta Åman (sammankallande), Mona Bendz, Gunnar Carlberg och Håkan Klasander.
Tel. 076-789 90 60 eller birgitta.aman@hotmail.com

  Valprocess och stadgar (31,7 KiB, 3 hits)
Ladda ner valprocess och stadgar i PDF format

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top