Vy-Vaxjosjon

Styrelsen

Ordföranden har ordet

Styrelsen presenterar här programmet för vårterminen 2020…

Nytt decennium – ny termin – nytt program!

Nyhet i utbudet
När det gäller våra föreläsningsserier planerar vi atti vår nästa katalog, den som gäller för kommande
hösttermin, på försök införa en ny modell för bokning. Utöver våra fem ordinarie föreläsningsserier Musik, Historia, Litteratur, Ad Hoc och Teknik, hälsa och miljö kommer vi att presentera ett sjätte alternativ. Det blir en form av ”klippkort” som man kan använda till fem enstaka föreläsningar inom alla föreläsningsserier (Historia undantagen). Det betyder att man som medlem kommer att kunna välja friare och komponera sin egen föreläsningsserie.

Ny hemsida
För närvarande pågår en omarbetning och modernisering av hemsidan. Ett Växjöföretag hjälper oss med detta. Det betyder att nästa program kommer att presenteras på vår nya hemsida. Den del av hemsidan som hanterar anmälningar till aktiviteter etc. kommer dock att vara oförändrad.

Vi kommer att lägga ut den nya hemsidan i god tid innan anmälningarna ska göras till hösten 2020.
Detta för att ni ska ha möjlighet att i god tid orientera er på hemsidan.

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att regelbundet besöka SUV:s hemsida

Facebook
Senioruniversitetet finns på Facebook sidan har för närvarande ungefär 260 följare. Där kan man ta del av aktiviteter som ägt rum i bild och text. Facebook ersätter de reportage från våra föreläsningar som tidigare presenterades på hemsidan. Följ oss gärna på Facebook för att få en inblick i vår verksamhet.

Ny som medlem?
Det är med stor glädje som styrelsen noterar ett ständigt inflöde av nya medlemmar. Vi har dock uppmärksammat att man som ny medlem kan ha lite svårt att orientera sig i vårt program och i våra anmälningsrutiner. Vi kommer därför fortsättningsvis att en gång per termin bjuda in nya medlemmar och informera om vad som gäller för att man lättare ska förstå vårt system för anmälningar etc.

Välkomna till en vårtermin som vi hoppas ska bli inspirerande och ge er alla ny kunskap och trevlig
samvaro. Vi öppnar hemsidan för anmälningar den 5 december kl. 08.00.

Styrelsen

bs2

Britt Segerberg

Ordförande

073-842 41 44

eva

Eva Jordevik

Vice ordförande

070-858 55 27

b2

Britt Albín

Sekreterare

070-407 85 93
evag

Eva Gustafsson

Kassör

070-790 62 84
sigge

Sigvard Jacobsson

Ledarmot

070-928 53 02

paul

Paul Löfgren

Ledarmot

0470-806 66
c2

Christina Magnéli

Ledarmot

070-533 43 03
johan

Johan Nilsson

Ledamot

-

britt marie

Britt-Marie Palrén

Ledarmot

070-678 46 66

Anders

Anders Råberg

Ledarmot

0470-77 77 63
ninnie

Ingrid W Stålne

Ledarmot

070-865 82 64

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top