Toppbild Växjö övriga sidor

Om våren 2021

Den 23 februari 2021 beslutade styrelsen med anledning av pågående pandemi att ställa in samtliga aktiviteter under vårterminen. Beslutet gäller månadsmöten, föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och resor.

Undantag görs för studiecirklar som genomförs utomhus d.v.s.
  • Fåglar i och runt Växjö
  • Landskapsarkitektur
  • Med cykel till Växjös gröna pärlor
  • Vandringar i ur och skur
Betr. cirkeln Kyrkor i närheten som delvis genomförs utomhus lämnas besked senare.

Styrelsen beklagar att den sett sig tvungen att fatta detta tråkiga beslut. Men misströsta inte! Vi håller som bäst på att ta fram ett intressant program för höstterminen.

Den 25 maj planerar vi att genomföra en sammankomst för medlemmarna – antingen fysiskt eller digitalt – då bl.a. höstens program kommer att presenteras.

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top