Höstens föreläsningar – lokaler

Följande lokaler gäller för höstens föreläsningar:
Ulriksbergskyrkan – Månadsmöten, Histora samt Konst & Design
Equmeniakyrkan – Idrott, Mixat samt Scenkonst
IOGT Vattentorget – Litteratur