Genomförda föreläsningar

Redan genomförda föreläsningar tas bort från hemsidan vid vårterminens slut. Detta för att nya medlemmar ska kunna orientera sig om vårt utbud av aktiviteter.