Felsökning pågår

Höstens månadsmöten, studiebesök och resor ligger ute på hemsidan men inte föreläsningar och studiecirklar. Felsökning pågår.