Felaktigheter på hemsidan

Det har förekommit felaktigheter i informationen kring föreläsningsserierna Scenkonst och Idrott. Ni som anmält er till dessa föreläsningar kontrollera att de datum ni skrivit in i er almanacka stämmer. Alla SUV:s föreläsningar pågår mellan 13.30-15.30, förutom Konst & Design, kl 9.30-11.30.