Expeditionstider och telefonnr

Du når SUV:s styrelse på följande sätt:
– personligt besök, Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11, tors kl 09.00-11.00
– telefon 070-263 10 73, 070-263 16 83, tors kl 09.00-11.00
– info@suvxo.se