Nyheter

Höstens föreläsningar – lokaler

Följande lokaler gäller för höstens föreläsningar:Ulriksbergskyrkan – Månadsmöten, Histora samt Konst & DesignEqumeniakyrkan – Idrott, Mixat samt ScenkonstIOGT Vattentorget – Litteratur

Felaktigheter på hemsidan

Det har förekommit felaktigheter i informationen kring föreläsningsserierna Scenkonst och Idrott. Ni som anmält er till dessa föreläsningar kontrollera att de datum ni skrivit in i er almanacka stämmer. Alla SUV:s föreläsningar pågår mellan 13.30-15.30, förutom Konst & Design, kl 9.30-11.30.