ann

Höstens föreläsningar – lokaler

Följande lokaler gäller för höstens föreläsningar:Ulriksbergskyrkan – Månadsmöten, Histora samt Konst & DesignEqumeniakyrkan – Idrott, Mixat samt ScenkonstIOGT Vattentorget – Litteratur

Felaktigheter på hemsidan

Det har förekommit felaktigheter i informationen kring föreläsningsserierna Scenkonst och Idrott. Ni som anmält er till dessa föreläsningar kontrollera att de datum ni skrivit in i er almanacka stämmer. Alla SUV:s föreläsningar pågår mellan 13.30-15.30, förutom Konst & Design, kl 9.30-11.30.

Felsökning pågår

Höstens månadsmöten, studiebesök och resor ligger ute på hemsidan men inte föreläsningar och studiecirklar. Felsökning pågår.

Tekniskt fel

Månadsmöten, studiebesök och resor för hösten 2023 ligger ute på hemsidan. På grund av tekniskt fel har inte föreläsningsserierna och studiecirklarna kommit upp ännu. Beräknas vara åtgärdat under förmiddagen.