Toppbild startsida

Anmälan

Medlemskap krävs för att kunna anmäla sig till SUV:s aktiviteter.

Du kan anmäla dig till aktiviteter även om du ännu inte betalat din medlemsavgift. Observera att det är först när vi fått in och registrerat din avgift som du blir bokad och antagen i mån av plats.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar för närvarande 200 kr. För den som blir medlem under oktober till december gäller medlem- skapet även påföljande kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas inte. I priset ingår fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad deltaga i studiecirklar, studiebesök, resor samt lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

Anmälan till aktiviteterVälkommen att anmäla dig till aktiviteterna i Senioruniversitetet i Växjö. Här kan du anmäla dig till våra föreläsningsserier, studiecirklar samt studieresor.

FöreläsningsserieAvgiften för en hel föreläsningsserie är 200 kronor.

Enstaka biljetterEnstaka biljett till föreläsningarna kostar 80 kronor och betalas vid entrén, men om serien är fulltecknad medges tillträde endast i mån av plats.

Studiecirklar och studiebesökSe information om respektive aktivitet.
I vissa studiecirklar tillkommer kostnad för litteratur.

Ändra dina uppgifterHar du bytt Adress, E-postadress eller Telefonnummer?
Gå in under Dina uppgifter så kan du ändra uppgifterna själv.
Har du angivit en e-postadress skickar vi ut information och deltagarkort som bilaga via E-post

Att notera:

Det går inte att göra anmälningar för två personer på samma inloggning. Det är alltså viktigt att logga ut mellan varje anmälan.

Nedan finns en film som visar hur man anmäler sig och hur man kan kontrollera sina egna uppgifter. Klicka på den röda knappen med texten "Titta på videon".

Du kan också följa beskrivningen Så här gör du.

1.
 • Så här gör du
  Klicka på den röda knappen ”Anmälan aktiviteter” ovanför Att notera:
2.
 • Nu skall du tala om vem du är och det gör du genom att fylla i medlemsnummer eller personnummer och förnamn. Tryck på knappen ”Logga in”. Medlemsnummer finns utskrivet på följebrevet som du fått hemskickad med katalogen.
3.
 • Nu visas bilden ”Aktivitetsanmälan” och här kan du välja vilka aktiviteter du vill delta i genom att kryssa i beställningsrutan till höger vid varje aktivitet. Vissa aktiviteter blir fullbokade och blir då markerade i rött. Väljer du en sådan aktivitet kommer du på en reservlista. Aktiviteter som är markerade med blått och saknar beställningsruta har du redan anmält dig till.
4.
 • Om ditt personnummer inte finns registrerat finns det ett fält längst ner där du måste fylla i detta.
  Du fyller i fältet enligt ÅÅMMDD-NNNN.
5.
 • Längst ner godkänner du anmälningsvillkoren genom att kryssa i rutan.
6.
 • Tryck på knappen ANMÄLAN AKTIVITETER för att verkställa din anmälan.
 • Nu visas "Aktiviteter" med texten "Tack för din beställning". Denna bild är en kvittens på din anmälan, här ser du dina val. Statusfältet anger om du är:
 • Anmäld
  Du är anmäld men för att bli bokad måste din medlemsavgift bli betald och registrerad.
 • Bokad
  Din medlemsavgift har blivit registrerad och du har kommit med.
 • Reserv
  Du har inte kommit med utan finns på reservlistan.
 • Kontrollera din beställning
  Du kan kontrollera din beställning när som helst genom att ”LOGGA IN” och välja alternativ ”AKTIVITETER” i menyraden till vänster i bilden.
 • OBS:
  Saknas din beställning på bilden är du inte anmäld.
 • DET ÄR VIKTIGT ATT ALLTID AVSLUTA MED ATT “LOGGA UT”. DET GÖR DU UNDER MENYN TILL VÄNSTER.
 • Du får en faktura som visar vilka aktiviteter du blivit antagen till. Du är garanterad plats först efter det att du betalat in avgiften och att den är registrerad hos oss. OCR-numret är förtryckt och finns längst ner till vänster på fakturan.

  Du får alltså inget separat besked om huruvida du kommit med eller ej.

  Överst på fakturan finns ditt deltagarkort. Vid föreläsningarna ska antingen deltagarkort eller körkort visas upp.

  Uppgifter om avgifter hittar du vid respektive programpresentation.

  ENSTAKA biljett kostar 80 kronor för medlem, 100 kronor för icke medlem och betalas vid entrén. Om serien är fulltecknad medges tillträde endast i mån av plats.

Medlemskap

Medlemskap krävs för att kunna anmäla sig till SUV:s aktiviteter. Medlemsavgiften skall vara betald och registrerad hos oss. Först därefter kan du göra önskade anmälningar till resp. aktiviteter.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar för närvarande 200 kr. För den som blir medlem under oktober till december gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas inte.

I priset ingår fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad deltaga i studiecirklar, studiebesök, resor samt lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

Anmälan aktiviteter 

Välkommen att anmäla dig till aktiviteterna i Senioruniversitetet i Växjö. Här kan du anmäla dig till våra föreläsningsserier, studiecirklar samt studieresor.

 • Medlemskap
  200 kr/år
  Medlemskapet gäller för ett kalenderår
 • Föreläsningsserie
  200 kr
  Avgiften för en hel föreläsningsserie
 • Enstaka föreläsningar
  80 kr
  Enstaka biljett betalas vid entrén, men om serien är fulltecknad medges tillträde endast i mån av plats.
 • Avgiften för studiecirklar och studiebesök
  Se information om respektive aktivitet. I vissa studiecirklar tillkommer kostnad för litteratur.

Ändra dina uppgifter 

Har du bytt adress eller e-postadress?

Gå in under Dina uppgifter så kan du ändra uppgifterna själv.

Har du angivit en e-postadress skickar vi ut information och deltagarkort som bilaga
via e-post

VIKTIG INFORMATION

Nya regler som skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation).

Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Uppgifterna kommer att behandlas av registeransvarig inom styrelsen, cirkelledare och reseansvarig hos Senioruniversitetet Växjö samt Folkuniversitetet i samband med ansökan om bidrag.

Du har rätt att gratis och när som helst, efter skriftligt undertecknad begäran ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur vi behandlar dessa. Vi måste besvara dig inom en månad.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi har om dig. Om du avslutar ditt medlemskap kommer samtliga dina uppgifter att raderas.

Om du meddelar oss att du inte samtycker till ovanstående villkor tolkar vi det som att du inte längre vill vara medlem.

Anmälningsvillkor

Förtydligande – När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du blivit antagen till. Men du är garanterad plats först efter det att du betalt in medlemsavgiften och att den är registrerad hos oss.

Du får inget separat besked om du har blivit antagen eller ej.
 • Kursstart och kallelse
  När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du blivit antagen till. Observera att du är granterad plats först efter det att du betalt in avgiften och att den är registrerad hos oss. Du får inget separat besked om du har blivit antagen eller ej.
 • Anmälan är bindande
  Anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Senioruniversitetet inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan.

  Du har också ångerrätt 14 dagar från den dag du fått fakturan. Om aktiviteten har startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.
 • Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter aktiviteten
  Före starten
  Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit, men innan aktiviteten startat, tar vi ut en administrationsavgift på 100 kronor.

  Om aktiviteten har börjat
  Om du avbryter en påbörjad aktivitet är du skyldig att betala hela avgiften. Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller av anledning som du inte kunnat förutse, kan en del av avgiften återbetalas.
 • Ändrade tider
  Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före kursstart. Ändringar meddelas på hemsidan. Du får då tillbaka hela avgiften. Om vi ändrar tidpunkten för aktiviteten på ett sätt som omöjliggör ditt deltagande, får du tillbaka hela avgiften.
 • Avbokning vid resor
  Om ersättare, efter samråd med ansvarig, kan överta platsen återbetalas avgiften minus en administrationsavgift på 100 kronor per person och avgift. Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SUV och som vi inte kan påverka. Belopp under 100 kronor återbetalas inte.
 • Utökade EU-direktiv för hantering av personuppgifter i dataregister
  Det nya direktivet kallas GDPR, står för dataskyddslagen, och gäller från den 25 maj 2018.

  För att underlätta administrationen lagrar vi medlemsuppgifter som namn, adress, telefon/mobil, person- och medlemsnummer samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt medlemsregister för att dessutom sända dig information om kommande verksamhet. I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansieras med offentliga medel. Avslutar du ditt medlemskap stryks du direkt ur våra register.

  De nya direktiven tolkar vi så, att du måste aktivt samtycka till ovanstående hantering av personuppgifter. Du står kvar i våra register tills du skriftligen begär att vi stryker dem. Att låta bli att ge oss ditt samtycke tolkar vi som ett nej till samtycke.
 • Övrigt
  Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften och tillkommer därför om inget annat anges.

Bli medlem

Medlemskap krävs för att kunna anmäla sig till SUV:s aktiviteter. Medlemsavgiften skall vara betald och registrerad hos oss. Först därefter kan du göra önskade anmälningar till resp. aktiviteter.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar för närvarande 200 kr. För den som blir medlem under oktober till december gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas inte.

I priset ingår fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad deltaga i studiecirklar, studiebesök, resor samt lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

För att bli medlem klickar du på den röda knappen "BLI MEDLEM" ovanför.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Fyll i dina personuppgifter. Fält som är markerade med * är obligatoriska uppgifter.

2. Klicka i rutan ”Jag godkänner anmälningsvillkoren”

3. Klicka på ”Bli medlem”

4. Nu står det på sidan; ”Tack för att du vill bli medlem. Du fick medlemsnr XXXX”.

Nu är din ansökan skickad och du kommer få en faktura hemskickad.

När den är betald och registrerad blir medlemskapet giltigt. Medlemskortet med ditt medlemsnummer finner du överst på fakturan.

Vill du inte ansöka om medlemskap på vår hemsida måste du kontakta vår expedition. Den är öppen torsdagar klockan 9.30-11.30 och telefonnumret dit är 0470-295 20.

Ändra dina uppgifter

Du kan ändra Dina uppgifter som finns i vårt medlemsregister.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Klicka på den röda knappen ovan "Ändra dina uppgifter"

2. Nu skall du tala om vem du är och det gör du genom att fylla i medlemsnummer eller personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) och förnamn.

Medlemsnummer finns utskrivet på följebrevet som du fått hemskickad med katalogen.Tryck på knappen "Logga in".

3. Nu visas bilder "Aktivitetsanmälan" och här skall du välja "Dina uppgifter" till vänster.

OBS GLÖM EJ ATT LOGGA UT, när du är klar

Samtycke VIKTIG INFORMATION

Nya regler som skyddar dina personuppgifter Den 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation).

Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Uppgifterna kommer att behandlas av registeransvarig inom styrelsen, cirkelledare och reseansvarig hos Senioruniversitetet Växjö samt Folkuniversitetet i samband med ansökan om bidrag.

Du har rätt att gratis och när som helst, efter skriftligt undertecknad begäran ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur vi behandlar dessa. Vi måste besvara dig inom en månad.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi har om dig. Om du avslutar ditt medlemskap kommer samtliga dina uppgifter att raderas.

Om du meddelar oss att du inte samtycker till ovanstående villkor tolkar vi det som att du inte längre vill vara medlem.

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top