Vad är teknik – vem är teknisk? samt Teknik i framtidens vård

Det pratas hela tiden om teknik och att vi behöver fler tekniker. Varför? Vård och omsorg ställer om för att klara välfärden både idag och i framtiden.
Beskrivning

Katrin Lindwall, universitetsadjunkt, driver egna företaget Xperimentlust,Växjö.

Katrin har tidigare undervisat i matematik, fysik och teknik i grundskolan. Under 10 år arbetade hon på Växjös dåvarande science center Xperiment Huset, med att öka intresset för och kunskapen i naturvetenskap och teknik. Detta är fortfarande en stark drivkraft i Katrins nuvarande arbete på Linnéuniversitetet.
Katrin har på eget förlag gett ut två böcker.

Det pratas ju hela tiden om teknik och att vi behöver ha flera tekniker. Varför?
Vad är det som är så speciellt med teknik?
Och vad är egentligen teknik? Och vem är teknisk?

De frågorna tänker föreläsaren prata om, utifrån hennes samlade erfarenheter, både från studietiden och yrkeslivet, som hela tiden just har handlat om den där "märkliga" tekniken.

Säkert blir det något experiment från någon av hennes böcker, som även de handlar om att öka intresset för naturvetenskap och teknik, ”Släpp loss din Xperimentlust” och ”Mera Xperi-mentlust”.

Ewa Ekman, chef för Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun.

I mötet med människor trivs Eva Ekman som bäst. Hon är sjuksköterska till professionen och har arbetat i akutsjukvården samt i den kommunala vård-och omsorgsverksamheten hela mitt yrkesliv. De sista 20 åren som chef.

Vård och omsorg ställer om för att klara välfärden både idag och för framtiden. Att fortsätta arbeta på traditionellt sätt är inte möjligt, det är politiker, yrkesutövare och invånare överens om. Men vad betyder omställning? Vad händer på nationell, regional och lokal nivå? Hur kan vi kombinera människa och teknik för att de som behöver vård och omsorg ska känna trygghet och tillit även i framtiden?

Föreläsare: Katrin Lindwall och Ewa Ekman
När: Fredagen 23/10 kl. 09.30 - 11.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 107
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top