Runstenar

Min forskning har i hög grad ägnats runor och runstenar. Jag har behandlat runstenarna utifrån att de är monument som tillkommit i en bestämd tid med bestämt syfte. Ristare, placering, runformer och namn har varit huvudområden. Förutom detta har jag undervisat vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet samt varit redaktör vid Svenska Akademiens ordbok.

Vad vet vi om runorna, deras tillkomst, utveckling och användning? Här ges en överblick av runforskningen från dess början med Johan Bure från slutet av 1500-talet till det dagsaktuella situationen med monografier och specialtidskrifter. Några specialfall får exemplifiera, bland andra den kryptiska Rökstenen och den moderna Kensingtonstenen. En särskild uppmärksamhet ägnas åt det spännande småländska vikingatida materialet som är delvis underbeforskat.

Per Stille foto
Föreläsare: Per Stille, docent i nordiska språk, teol.lic.
När: 21 mars 2022 kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 103
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top