Påven, kyrkan och världen

Hur har olika påvar utövat sin makt? Var står Vatikanen i tidens stora politiska och internationella frågor? Varför har Sverige diplomatiska förbindelser med Vatikanen?
Beskrivning

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat, bl a med bakgrund som analyschef i UD. 2008-2013 var hon Sveriges ambassadör i Vatikanen. 2011 fick hon Axel Munthepriset för skriften ”Påven, kyrkan och världen”. Hon medverkar regel-
bundet i SvD, Obs P1, Axess och är krönikör i Dalarnas Tidningar. Hon arbetar f n på en bok om förre påven, Benedictus XVI.

Katolska kyrkan är, vid sidan av islam, med 1,2 miljarder medlemmar världens största religiösa samfund. Katoliker finns i världens alla länder. Påven leder den världsvida kyrkan och är statschef i Vatikanstaten. Katolska kyrkan är det enda religiösa samfund som (via påveämbetet, Heliga Stolen) har observatör-
skap i FN.

Vilken makt har påven, i katolska kyrkan och i världen? Hur har olika påvar utövat sin makt?
Vilken roll spelar Vatikanen, påven och den katolska kyrkan i den internationella politiken? Var står Vatikanen i tidens stora politiska frågor?
Varför har Sverige diplomatiska förbindelser med Vatikanen?
Vilka utmaningar står katolska kyrkan och Vatikanen inför idag, religiöst och politiskt?
Hur förhåller man sig till andra kristna samfund och andra trosriktningar, t ex islam?

Föreläsare: Ulla Gudmunsson
När: Måndagen 5/10 kl 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 102
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top