Om kontrapunkten genom historien

Hans-Erik Holgersson är lärare i musikteori. Han skriver en hel del arrangemang för olika ensembler och är dirigent för Växjö Stads Symfoniorkester.

Kontrapunktstudier har varit ett stående inslag i kompositionsutbildningar sedan 1700-talet. Varför har det blivit så, vad innebär egentligen kontrapunkt och låter kontrapunktisk musik på något särskilt sätt? I denna föreläsning får en förklaring av vad kontrapunkt innebär. Vi får lyssna på olika musikexempel genom musikhistorien där tonsättarna har använt sin kontrapunktiska skicklighet.

Hans-Erik Holgesson foto
Föreläsare: Hans-Erik Holgersson, lektor vid Linnéuniversitetet, Växjö.
När: 17 mars 2022 kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 101
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top