När allt som är fast digitaliseras

Föreläsningen ger en övergripande beskrivning av äldres tillgång och användning av digitala medier, men beskriver också i vilken mån och på vilka sätt äldre är nöjda eller mindre nöjda med digitaliseringen.
Vi gör nedslag i konkreta vardagssituationer: hur äldre lär sig och hanterar tekniska problem tillsammans med barn och barnbarn, vad internetcaféer innebär – och likaså bibliotekens verksamheter.

Utöver detta är föreläsaren genomgående öppen för frågor och önskemål!

Beskrivning

Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö.

Föreläsare: Dino Viscovi
När: Tisdagen 13/4 kl. 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Kostnad: Fri entré

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top