Mat från växtriket – god, hälsosam och hållbar

Nya forskningsrön vad gäller kostens påverkan på miljön.
Beskrivning

Cornelia Witthöft är professor i livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Efter sin magisterexamen i Humannutrition 1989 forskade och undervisade hon i Tyskland, England och sedan 1998 i Sverige. Hon har vitaminet Folat som special-område. Hennes forskning är inriktad mot livsmedelsvetenskap och nutrition; den handlar om matens kvalitet samt utveckling av nya hälsosamma livsmedel.

Vi rekommenderas att äta en varierad kost med mer mat från växtriket. Föreläsningen kommer att handla om hur man genom en ”grönare” kost enkelt kan få i sig essentiella näringsämnen.
Det ska redogöras för pågående forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet där vi forskar om växtlivsmedel som påverkar vår hälsa, och hur genom smart produktutveckling ett livs-medels näringskvalitet även kan förbättras.
I föreläsningen berättas också om nya forskningsrön om kostens påverkan på miljön; exempel kommer att ges på hur en kost rik på t ex baljväxter är hållbart, både för miljön och hälsan.

Föreläsare: Cornelia Witthöft
När: Torsdagen 8/10 kl 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 104
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top