Katolska kyrkan under nazismen – vad kan vi lära?

Essäist, kritiker, författar,e 30 år som svensk diplomat, bl.a. som Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen, analyschef vid UD och bitr chef för Sveriges Nato-delegation. Fick Axel Munthepriset 2011 för skriften ”Påven Benedictus, kyrkan och världen”

Debattvågorna går fortfarande höga om katolska kyrkans hållning till nazismen.

Var påven Pius XII, Vatikanen och den tyska kyrkan medlöpare till Hitler eller en del av motståndet?

Katolska kyrkan lär att alla människor är lika värda. Varför stod inte kyrkan mer kraftfullt upp mot Förintelsen? Har kyrkan del i ansvaret för den?

Påven Franciskus har öppnat arkiven. Vad kommer forskarna att hitta där?

Vad kan vi lära om institutioners, och enskilda människors, möjligheter att stå upp mot förtryckande politiska system och mot den absoluta ondskan?

ulla gudmundson foto
Föreläsare: Ulla Gudmundson, skribent, diplomat.
När: 14 mars 2022
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 102
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top