Kvinnor och giftmord i 1800-talets Sverige

Professor i historia vid Göteborgs universitet 2013-2021 och lektor i kriminologi vid Linnéuniversitetet 2001-2012. Hans forskning har framför allt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem.

1800-talet har kallats ”giftmordens århundrade”. I Sverige och många andra länder var giftmord vid denna tid den vanligaste metoden när kvinnor utövade dödligt våld.

Detta faktum ledde fram till en förenklad och patriarkalt färgad bild av den kvinnliga mörderskan som en ondskefull och lömsk gestalt, beskriven i dåtidens skillingtryck, tidningar och litteratur. Men hur ska vi djupare mening förstå giftmordens plats i 1800-talets samhälle?

 

Och vidare: vilka var de kvinnor som begick dessa handlingar och vilka var de som föll offer för dessa brott? Vilka bakomliggande orsaker kan vi finna? Slutligen: varför försvann giftmorden nästan helt från och med 1900-talets början?

 

Dessa frågor står i centrum för professor Roddy Nilssons föreläsning.

 

Roddy Nilsson omslag

Roddy Nilsson foto
Föreläsare: Roddy Nilsson, professor emeritus i historia
När: 7 mars 2022 kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 103
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top