Idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle

Forskning visar att regelbunden motion har effekter som minskar dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, som minskar risken för frakturer och som förbättrar balans- och koordineringsförmågan, m.m.. Idrottande ungdomar har generellt betraktat bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än sina jämnåriga kamrater. Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i ett omfattande forskningsprojekt där 16 forskare med olika specialistkompetens har sammanställt befintlig internationell forskning om idrottens samhällsnytta.
Beskrivning

Paul Sjöblom, docent i historia och idrottsvetenskap. Lektor i idrotts- och utbildningsvetenskap. Prefekt vid Institutionen för rörelse, kultur och samhälle vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Föreläsare: Paul Sjöblom
När: Måndagen 3/5 kl. 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 104
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top