Idrotten, ekonomin och samhället – den samhällsnyttiga (elit-) idrotten?

Lars Behrentz arbetar både som docent i nationalekonomi och som vice rektor för Linnéuniversitetet. Som vice rektor bistår han med prioritering och processättning av olika utvecklingsprojekt. I sin forskning fokuserar han främst på arbetsmarknadsekonomi. För tillfället arbetar Lars Behrenz med att studera den långsiktiga etableringen på arbetsmarknaden för olika grupper.

Idrott berör de flesta. När längdskidåkaren Ida Karlsson tävlar i OS eller när svenska fotbollslandslaget spelar i VM så tittar miljoner svenskar på. Privata företag och offentliga myndigheter satsar stora pengar i form av sponsring och andra former av subventioner. Allt sker med argument som: ”Vi vill förknippas med den positiva bild som elitidrott ger i media, ”Det är bra för kommunen att det finns elitidrott. Det är klart att man måste bygga en ny fotbollsarena eller en ny ishall”. Det finns många som har åsikter om den svenska idrottens betydelse men det finns ganska lite forskning om dess ekonomiska betydelse för den offentliga sektorn eller för hela det svenska samhället.

Denna föreläsning ger en bra bakgrund till en diskussion kring idrottens samhällsekonomiska värde.

Lars Behrenz foto
Föreläsare: Lars Behrenz, vice rektor på Linnéuniversitetet
När: 21 april 2022 kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 104
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top