Gustavsberg, industri och konstnärer i framgångsrik symbios under 1900-talet

Birgitta Hansson, f.d. kulturchef, VD Gustavsbergs Porslinsmuseum AB, näringslivschef i Värmdö kommun 1990-2009. Nu ordförande i Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka.

Gustavsberg förknippas för många med toalettstolar, Stig Lindberg och Lisa Larsson. Men det stod också en gång för arkitektur i framkant och med serviserna Blå Blom och Spisa Ribb. Vad hände i Gustavsberg under 2000-talets första årtionden?

foto Birgitta Hansson
Föreläsare: Birgitta Hansson, f.d. kulturchef, VD, näringslivschef Värmdö kommun
När: 25 febr 2022 kl. 9.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 105
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top