Från transport till avancerad ambulanssjukvård

Den moderna ambulansverksamheten har förändrats. Detta innebär mindre lidande för patienten och större fokus på patienter som behöver akut sjukhusvård.
Beskrivning

Stefan Engdahl, sjuksköterska, verksamhetschef för ambulansen Kronoberg.
Jörgen Tagesson, narkossköterska, planeringsdirektör Region Kronoberg.

De senaste åren har ambulansen utvecklat arbetssättet bedöma-hänvisa-vårda-transportera, som ger ambulanssjuksköterskorna större mandat att göra medicinska prioriteringar och utföra vårdande insatser. Med detta arbetssätt kan ungefär en femtedel av patienterna som ambulanserna larmas ut till hänvisas till rätt vårdnivå.

Detta innebär mindre lidande för patienten, som slipper lång väntetid på akuten, och att medarbetarna i ambulanserna istället kan fokusera på de patienter som behöver akut sjukhusvård. Dessutom görs regelbunden journalgranskning av ambulansjournalerna, för att se hur medarbetarna följer medicinska riktlinjer och för att utvärdera att arbetssättet bedöma-hänvisa-vårda-transportera fungerar som det ska.

Föreläsare: Stefan Engdahl och Jörgen Tagesson
När: Fredagen 9/10 kl. 09.30 - 11.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 107
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top