Från brittisk opiumhandel till motsträvig del av Kina

Efter 150 år som brittisk koloni återlämnades ön Hongkong 1997 till Kina med löfte om en hög grad av autonomi. På senare år har Hongkongborna känt sig alltmer överkörda av Peking, vilket ledde till massiva protester sommaren 2019.
Beskrivning

Agneta Engqvist har bott och arbetat i Kina och Hongkong i nära 30 år som korrespondent, senast för Dagens Industri. Medförfattare till tre Kinaböcker, senast ”Kina – den haltande kolossen”.

Göran Leijonhufvud har arbetat med Kina sedan 1966. Större delen av tiden baserad i Hongkong och Peking. Skrivit tio Kinaböcker, senast ”Pionjär och veteran - 50 år med Kina”. Doktor i sinologi.

Hongkong är en stad grundad på opiumhandel. För att komma åt eftertraktat te tvingade britterna Kina att importera opium i utbyte. Krig utbröt när kinesiska ämbetsmän satte sig på tvären. Ett allt svagare Kina tvingades avträda ön Hongkong 1842.

Fortsatt opiumhandel finansierade bygget av den brittiska kolonin som en strategisk hamn och handelsplats. Men efter 150 år av gradvis maktförskjutning måste Storbritannien till slut återlämna Hongkong till Kina 1997.

Ett historiskt avtal skapade en ny ordning där Hongkong skulle få en hög grad av autonomi inom Kina. Formeln löd ”ett land två system”. Men på senare år har Hongkongborna känt sig alltmer överkörda av Peking. Sommaren 2019 gick de ut i massiva protester. Men Kinas ledare gör inga eftergifter och en dov spänning vilar över staden.

Föreläsare: Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud
När: Måndagen 21/9 kl 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 102
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top