En nations födelse

Lärare i historia och samhällskunskap på Komvux och S:t Sigfrids folkhögskola.

1775 gjorde tretton engelska kolonier på Amerikas östkust uppror mot den engelska kronan. Det började med att England krävde att kolonierna skulle betala mer i skatt. England hade efter många års krig en gigantisk statsskuld och de amerikanska kolonierna var i förhållande till andra kolonier skattemässigt privilegierade. Kolonierna krävde rösträtt om skatten skulle höjas.

Vilka möjligheter hade kolonierna mot den tidens supermakt? Många fransmän deltog på kolonisternas sida och förde med sig nya tankar om frihet och jämlikhet till Frankrike där de påverkade den stora franska revolutionen. Resultatet av upproret blev bildandet av Amerikas förenta stater.

Paul Löfgren foto
Föreläsare: Paul Löfgren, fil.mag i historia.
När: 28 februari kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 102
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top