Djurens betydelse för människor

Föreläsningen kommer att belysa hur människor påverkas av att äga eller att umgås med djur. Det handlar både om djurens betydelse för folkhälsan, men även hur djur kan användas som en djurunderstödd insats på äldreboenden, i social omsorg, på skolor och i andra verksamheter. Ett annat område som håller på att utvecklas är hur sociala tjänstehundar och hästar kan hjälpa skolelever med problematisk skolfrånvaro. Exempel från både internationell och svensk forskning kommer att presenteras.
Beskrivning

Lena Lidfors, professor i etologi.

 

Lena Lidfors är utbildad i biologi och psykologi vid Lunds universitet och etologi vid Stockholms universitet. Sedan
1984 forskar hon på beteenden hos djur som hålls av män-
niskan på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Hon
är ämnesföreträdare för antrozoologi, dvs. människa/djur-interaktioner och forskar idag på hur hundar, katter och
hästar kan hjälpa människor i alla åldrar.

Föreläsare: Lena Lidfors
När: Måndagen 8/3 kl. 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 104
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top