Design är ingen konst

Industridesigner med c:a 50 års yrkeserfarenhet där den senare delen av yrkeslivet ägnats åt utbildning och föreläsningar. I samband med utnämningen till professor i Industridesign utvecklade han och startade Masterutbildningen i Industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Föreläser fortfarande för både högskolor och universitet men även för företag.

Föreläsningen tar upp skillnaden/likheten mellan konst och design. Diskuterar även vikten av att människan alltid måste vara i centrum.

Produkter och tjänster skall alltid utgå från användaren och användarens förutsättningar d.v.s. människan och då måste man även ta hänsyn till miljön.

foto Dag Holmgren
Föreläsare: Dag Holmgren, industridesigner och professor
När: 11 mars 2022 kl. 9.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 105
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top