Att börja skriva

Författaren började skriva skönlitteratur efter pensioneringen.
Beskrivning

Anders Ekberg, författare, f.d. kulturchef, sjökapten m.m.,Växjö.

Något om att börja skriva skönlitteratur efter pensionering, yrket som sådant, lite om boken som föremål, en del om text och om att se böcker tryckta och publicerade. Erfarenheter och lärdomar efter 16 romaner på 6 år. Plus en konstbok.

Föreläsare: Anders Ekberg
När: Torsdagen 17/9 kl. 13.30 - 15.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 103
Kostnad: 200 kr för hela föreläsningsserien

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top