1991 – och sedan?

Fil.dr och lektor i historia i Växjö samt författare till diverse historiska verk.

Föreläsningen tar avstamp i de händelser som ledde fram till Sovjetunions upplösning 1991. Ett mäktigt imperium hade gått i graven och istället såg 15 oberoende stater dagens ljus. I dagens föreläsning skall utvecklingen i några av dem behandlas. Fokus ligger på på de tidigare sovjetrepublikerna Ryssland, Ukraina och och Belarus. På vilket sätt är det ryska arvet fortfarande levande? Hur ser relationen mellan dessa tre stater ut?

Olle Larsson, Foto
Föreläsare: Olle Larsson, fil.dr och lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö.
När: 11 april 2022 kl. 13.30
Plats: Ulriksbergskyrkan
Aktivitetens nr: 102
Kostnad: 200

Kontakt information

Expeditionstider:

Senioruniversitetet:

i samverkan med

Följ oss:

Scroll to Top